MÅNEDENS BÆREDYGTIGE VIRKSOMHED

April 2021

Montana

Man kan starte i det små og se på mulighederne for bedre affaldssortering og genanvendelse af papir og pap – det har vi gjort i Udvikling Assens’ sekretariat.

Man kan også gå all in på at nedbringe energiforbrug og den negative miljøpåvirkning i produktionen – og det har Montana i Haarby gjort: 

  • Varmeforbrug i kWh er reduceret med 36 %
  • Elforbruget er total reduceret med 6,2 %
  • Overgang til fjernvarme med væsentlig reduceret CO2-udledning 
  • Udvidelse af EU’s ”Blomsten” med flere produkter 
  • Ny miljøgodkendelse af fabrikken
  • Projekt vedr. inddampning af spildevand er godkendt og påbegyndt mhp vandbesparelser og mindre farligt affald.

Men bæredygtighed handler ikke kun om miljø. Montana har også fokus på den sociale bæredygtighed med blik for medarbejdernes trivsel. Virksomheden deltager i Projekt ”Aktiv arbejdsplads” i samarbejde med Trygfonden og Dansk Firmaidræt. Fraværsprocenten blandt medarbejderne er kun på 3 %, og der har været 0 arbejdsulykker med fravær i 2020.
 
På den baggrund udnævner vi med et stort smil Montana Furniture til Månedens bæredygtige virksomhed i april 2021.

Nysgerrig?

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med bæredygtighed

Download guides

Find inspiration og hjælp i disse guides:

Anja Bech Knudsen

Bæredygtighedskonsulent
Anja Bech Knudsen, Bæredygtighedskonsulent i Udvikling Assens

Bliv medlem

Vælg hvor mange ansatte der er i din virksomhed:
Branche (Sæt gerne flere krydser):

Bliv medlem af Udvikling Assens og få et stærkt lokalt virksomhedsnetværk.