Bæredygtig UDVIKLING

Udvikling Assens og bære­dygtighed

Hvordan bliver din virksomhed bedre for verden? Og hvordan ruster du din virksomhed til fremtidens krav om grønnere produkter og bæredygtige forretningsmodeller?

Danske virksomheder bliver i stigende grad mødt af krav og forventninger fra omverdenen – fra kunder, fra banken og fra potentielle medarbejdere – om at arbejde med bæredygtige indsatser.
Meget af dette arbejde handler om at kunne dokumentere og opgøre din virksomheds og/eller dine produkters bæredygtighed.
Tidligere snakkede vi om bæredygtighed eller om grøn omstilling. I dag kalder vi det (oftest) for ESG.

ESG er en måde at strukturere arbejdet med bæredygtighed på, som bliver mere og mere udbredt både i danske og udenlandske virksomheder. ESG står for Environment, Social og Governance, og dækker over hhv. miljø og klima, sociale forhold samt virksomhedsadfærd.

Find og download vores FAKTA-ARK om ESG og bæredygtighed her.

Og kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at komme videre med din grønne omstilling og bæredygtige forretningsudvikling. Nogle opgaver løser vi selv – andre opgaver formidler vi videre til vores netværk af specialister.

Klimaregnskab – det bliver også nødvendigt for DIG

Det gælder allerede for de største virksomheder, og lige om lidt rammer det også dig – direkte eller indirekte… Det handler om kravet om CO₂-regnskab.

Et CO₂-regnskab eller et klimaregnskab er en måde, hvor virksomheder kan beregne og rapportere deres CO₂-udledning. Og når de større danske virksomheder skal opfylde de nye krav, rykker det sig hele vejen nedad. De forpligter sig nemlig til at reducere CO₂-udledninger fra hele værdikæden – også fra deres underleverandører. Og derfor har I som underleverandører også brug for viden om jeres CO₂ -aftryk.

I 2024 tilbyder vi to gratis eller meget billige kursusforløb, så du bliver klar til at dokumentere din virksomheds CO₂-udledning, kan sætte konkrete reduktionsmål og får inspiration til god klimakommunikation.

I foråret udbyder vi sammen med Erhvervshus Fyn en Grøn Kickstart over 3 formiddage. Og i efteråret udbyder vi igen Klimaklar Produktionsvirksomhed sammen med Dansk Industri og vores kolleger fra Nordfyns Erhverv og Turisme.

Find alle datoer og tilmelding i vores kalender her 

Bæredygtighed i Assens Kommune

ESG

Udvikling Assens' Social Ansvarlig-mærke

Bæredygtighed er meget mere end CO2-besparelser, miljø og klima. Social og økonomisk bæredygtighed er også en væsentlig del af det, vi i dag kalder ESG.

Søg vores Social Ansvarlig-mærke, som er vores ‘certificering’ af vores medlemsvirksomheders indsats i forhold til at ansætte medarbejdere på ikke-ordinære vilkår.

Mærket gives til virksomheder, der tager et ekstra samfundsansvar ved at gøre særligt meget for at passe på nuværende og kommende medarbejdere.

Bæredygtige indkøb

Hvad gør vi selv?

Vi rådgiver vores medlemsvirksomheder til at agere bæredygtigt og opfordrer til at satse på bæredygtig udvikling både i forhold til miljø- og klima og på det sociale og økonomiske område.

Vi forsøger også at tage vores egen medicin med en bæredygtig indkøbspolitik i Udvikling Assens.

Vi køber egentligt ikke så meget i Udvikling Assens’ sekretariat og så dog alligevel…
Når vi køber kontorartikler, papir og tryksager, personaletøj med mere, vælger vi altid et miljømærket produkt eller et produkt, der lever op til tilsvarende krav, hvis det er muligt inden for en fornuftig økonomisk ramme.
I forhold til eksterne leverandører og samarbejdspartnere f.eks. i forbindelse med arrangementer ude af huset, italesætter vi vores fokus og vælger bæredygtighed, når det er muligt.

Udvikling Assens - Erhvervsnetværk i Assens Kommune

Bæredygtighed

Grøn omstilling og bære­dygtig forretnings­udvikling

– 31 virksomheder tog imod det gratis tilbud!

Udvikling Assens har i perioden fra starten af 2022 til februar 2023 hjulpet turismevirksomheder i gang (eller videre) med den grønne omstilling. Indsatsen har været en del af projektet ”Bæredygtig naturturisme – et indholds- og formidlingsprojekt”, der har stillet skarpt på at skabe værdi for virksomhederne gennem bæredygtig forretningsudvikling.

Gennem 1:1-møder, netværk og temaaftener/workshops er der udviklet nye turismeprodukter med naturen som omdrejningspunkt. Der er skabt nye netværk og – ikke mindst – igangsat konkrete bæredygtige indsatser, der medvirker til at reducere virksomhedernes ressourceforbrug og skærpe deres virksomhedsprofil, så de matcher fremtidens turister og lovgivning.

Forløbet var finansieret med støtte fra Landdistriktspuljen og LAG MANK. Klik på logoet for at læse mere om Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling i Landdistrikterne.

Det konkrete projekt er afsluttet, men vi arbejder selvfølgelig videre.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis vi skal hjælpe dig og din virksomhed med grøn omstilling og bæredygtige forretningsudvikling.

Nysgerrig?

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med bæredygtighed

Download guides

Find inspiration og hjælp i disse guides:

Kristine Lawaetz Lyngbo

Direktør
Kristine Lawaetz Lyngbo

Bliv medlem

Vælg hvor mange ansatte der er i din virksomhed:
Branche (Sæt gerne flere krydser):

Bliv medlem af Udvikling Assens og få et stærkt lokalt virksomhedsnetværk.