Bæredygtighed

Grøn omstilling og bære­dygtig forretnings­udvikling

– få gratis hjælp til at komme i gang!

Udvikling Assens tilbyder i 2022/2023 vores turismevirksomheder et særligt projekt med en hjælpende hånd til at komme i gang (eller komme videre) med den grønne omstilling.

Vi gør bæredygtig forretningsudvikling til noget helt jordnært, og vi giver inspiration og sparring til konkrete bæredygtige indsatser, der kan reducere din virksomheds ressourceforbrug, skærpe din virksomhedsprofil og matche med fremtidens turister og lovgivning.

Bæredygtighed i Assens Kommune
Udvikling Assens - Erhvervsnetværk i Assens Kommune

Bæredygtig turisme

Hvordan bliver min turisme­virksomhed mere bæredygtig?

Flere og flere turister prioriterer bæredygtighed og ”grønne løsninger”, når de booker overnatning, vælger restaurant, køber fødevarer, besøger attraktioner og vælger aktiviteter.
Flere og flere virksomheder og offentlige institutioner efterspørger udbydere med en grøn og bæredygtig profil, når de skal afholde møder og events.

Bæredygtighed

Deltag i gratis projektforløb

Få hjælp til at arbejde med bæredygtig forretningsudvikling, der kan styrke din turismevirksomheds profil og indtjening.​

1:1-møder og handleplan

Vi starter med et indledende møde på din virksomhed, hvor du og vores bæredygtighedskonsulent Anja får en snak om, hvor din virksomhed er lige nu, og hvilke ønsker, behov og ambitioner du har til en mere bæredygtig forretningsudvikling. Sammen indkredser I hvilke indsatsområder, der er mest interessante for dig og din virksomhed at arbejde videre med.

På en række efterfølgende møder bliver dine idéer konkretiseret, afgrænset og prioriteret og forvandlet til en praktisk og overskuelig plan for hvilke bæredygtige/grønne tiltag, I vil gennemføre.

Netværk, workshops og samarbejde

Vi tilbyder forskellige netværksmøder og workshops i løbet af 2022, hvor du kan få inspiration og viden om bæredygtig forretningsudvikling og få styrket dine kompetencer. På netværksmøderne får du rig mulighed for at udveksle erfaringer med andre turismevirksomheder og skabe grobund for spændende nye samarbejdsrelationer, bæredygtige aktiviteter og produkter.

Udvikling Assens - Erhvervsnetværk i Assens Kommune

Bæredygtig turisme

Dit udbytte

Dit udbytte af forløbet afhænger af, hvor meget tid og engagement du investerer. Du kan som udgangspunkt forvente:

Nysgerrig?

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med bæredygtighed

Download guides

Find inspiration og hjælp i disse guides:

Anja Bech Knudsen

Bæredygtighedskonsulent
Anja Bech Knudsen, Bæredygtighedskonsulent i Udvikling Assens