Udvikling Assens’
Social Ansvarlig-mærke

Vores medlemsvirksomheder er socialt ansvarlige. I tager ansvar og gør en forskel for jeres nuværende og kommende medarbejdere. Det sætter vi spot på, for vi skal anerkende det arbejde, I gør.

Det højner stoltheden internt i virksomheden.
Det er et godt signal til kunder, leverandører andre samarbejdspartnere og – ikke mindst – til jeres medarbejdere.
Og så smitter det…

Derfor har vi lavet en mærkningsordning – en certificeringsordning om I vil – inden for den del af det, man kalder CSR, der handler om mennesker.

Hvad er en social ansvarlig virksomhed?

Vores definition på en social ansvarlig virksomhed er en virksomhed, der tager et ekstra samfundsansvar ved at gøre særligt meget for at passe på sine nuværende og kommende medarbejdere.

Det handler f.eks. om at gøre plads til medarbejdere, der af den ene eller den anden grund ikke kan ansættes på helt ordinære vilkår.

Det er til gavn for både den enkelte medarbejder, for virksomheden og for vores samfund som helhed, at virksomheder (både private og offentlige) på denne måde giver flere mulighed for at være en del af arbejdsmarkedet.

Tidligere vindere

SØG OM MÆRKET

Sådan søger du

Udvikling Assens’ Social Ansvarlig-mærke tildeles for ét år ad gangen. Ansøgningsfristen for 2023 var den 1. december 2022. Vi er nu i fuld gang med at behandle ansøgningerne. Mærket uddeles ved vores nytårskur fredag den 6. januar 2023.

 

Virksomheder skal opfylde disse kriterier for at få mærket:

 • Virksomheden skal være medlem af Udvikling Assens
 • For virksomheder med under 50 ansatte:
  Minimum 10 % af virksomhedens ansatte (målt på antal hoveder) skal i indeværende år have været ansat:
  • Som voksenlærlinge eller
  • I ulønnet virksomhedspraktik/jobprøvning – her tæller 4 ugers ansættelse som 1 ”hoved” i forhold til det samlede antal ansatte – eller
  • I løntilskud, fleks- eller skånejob – her tæller 3 måneders ansættelse som 1 ”hoved” i forhold til det samlede antal ansatte – eller
  • I småjob, en ansættelse med få ugentlige lønnede timer som suppleres med en offentlig ydelse – her tæller 3 måneders ansættelse som 1 ”hoved” i forhold til det samlede antal ansatte.
 • For virksomheder med 50 ansatte og derover:
  Som ovenfor dog minimum 5 % af virksomhedens ansatte (målt på antal hoveder).

Hvis din virksomhed ikke kan opfylde kriterierne men f.eks. arbejder bevidst og med konkrete tiltag med fastholdelse af eksisterende medarbejdere eller på andre måder arbejder med social ansvarlighed, kan I søge ”dispensation” ved henvendelse til Kristine Lawaetz Lyngbo på telefon 2490 8720 eller e-mail kly@udviklingassens.dk, så snakker vi om mulighederne.

 

Nysgerrig?

Vil du vide mere?

Kristine Lawaetz Lyngbo

Direktør
Kristine Lawaetz Lyngbo