erhvervskonference2016 2

Ordene flyver over bordet, når vores netværk mødes, for videndeling er i højsædet. Som f.eks. den 14. november, hvor de 11 medlemmer af vores regnskabsnetværk mødtes hos Scankab i Aarup. Dagens emne var den nye ferielov, men vi nåede rundt om både kryptering af e-mails og SKATs regler for julegaver.

Der er både selvstændige og ansatte bogholdere / regnskabsmedarbejdere i netværket, som mødes hver 7. eller 8. uge, og det er altid en fra Udvikling Assens, der faciliterer mødet og i øvrigt sørger for alt det praktiske før, under og efter. Det er gratis at deltage.

Pludselig har jeg 10 kolleger, og det er guld værd at kunne trække en livline

103 Rådgivende Ingeniørselskab ApS i Tommerup arbejder som bygherrerådgiver og projektrådgiver i alle faser og typer af projekter inden for akustik, støj, vibrationsmåling, energi, projektledelse og byggeri. Bogholder og projektsekretær Vicki Thorstensen er ikke i tvivl om værdien af netværket. ”Vi er 12 medarbejdere i virksomheden, men jeg sidder jo alene på mit fagområde og har i den grad brug for sparring. Pludselig har jeg 10 kolleger, og det er guld værd at kunne trække en livline – både på vores netværksmøder og i det daglige, hvor vi tit snakker sammen på kryds og tværs.”

 

Læs om medlemskab af Udvikling Assens her

Fakta om Udvikling Assens

Vi driver 4 netværk inden for hhv. ledelse & udvikling, regnskab, HR og iværksætteri. Der er i alt 40 medlemmer. Vi forventer at starte mindst 2 nye netværk i 2019.