csr banner

Virksomhederne i Udvikling Assens er socialt ansvarlige. De tager ansvar og gør en forskel for deres nuværende og kommende medarbejdere.

Vores definition på en socialt ansvarlig virksomhed er en virksomhed, der går længere for det sociale ansvar, end den er pålagt ved lov. En virksomhed, der tager et ekstra samfundsansvar ved at gøre særligt meget for at passe på sine nuværende og kommende medarbejdere. Det handler f.eks. om uddannelse, om særlige forhold og muligheder for handikappede og/eller om et ekstra godt arbejdsmiljø med plads til medarbejdere, der af den ene eller den anden grund ikke kan ansættes på helt ordinære vilkår.

Det er til gavn for både den enkelte medarbejder, for virksomheden og for vores samfund som helhed, at virksomheder på denne måde giver flere mulighed for at være en del af arbejdsmarkedet.

Det er til gavn for både den enkelte medarbejder, for virksomheden og for vores samfund

Derfor har vi lavet en certificeringsordning inden for den del af det, man kalder CSR, der handler om mennesker. Og det har vores medlemsvirksomheder taget godt imod. Det højner stoltheden internt i virksomheden. Det er et godt signal til kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. Og så smitter det...

I 2019 fik 36 af vores medlemsvirksomheder Social Ansvarligmærket – se listen her.

”Social Ansvarlig-mærket signalerer over for vores medarbejdere og kunder, at Boe-Therm gerne vil gøre en forskel for de ressourcesvage i samfundet, og det er vigtigt for os. Når virksomhederne i Assens Kommune står sammen, så gør vi faktisk en stor forskel.”

 

Læs om medlemskab af Udvikling Assens her

Fakta om Udvikling Assens

I 2018 fik 29 af vores medlemsvirksomheder Social Ansvarlig-mærket, og vi regner med, at tallet bliver noget højere i 2019.