AnsøgningsskemaKontakt:

Om virksomheden

Ansøgningsfristen er den 1. december 2023.

Udvikling Assens’ Social Ansvarlig-mærke

Udvikling Assens’ Social Ansvarlig-mærke tildeles for ét år ad gangen.

Udfyld dette nemme ansøgningsskema og tryk “Send ansøgning” nederst, så har du søgt om mærket for 2024.

Vi arbejder med ansøgningerne løbende. Vi kontakter dig, hvis vi har spørgsmål eller er i tvivl om noget.
Du hører nærmere efter fristens udløb den 1. december 2023.

Kriterier

Din virksomhed skal opfylde disse kriterier for at få mærket:

 • Virksomheden skal være medlem af Udvikling Assens
 • For virksomheder med under 50 ansatte:
  Minimum 25 % af virksomhedens ansatte (målt på antal hoveder) skal i indeværende år have været ansat:

  • Som voksenlærlinge eller
  • I ulønnet virksomhedspraktik/jobprøvning – her tæller 4 ugers ansættelse som 1 “hoved” i forhold til det samlede antal ansatte – eller
  • I løntilskud, fleks- eller skånejob – her tæller 3 måneders ansættelse som 1 “hoved” i forhold til det samlede antal ansatte – eller
  • I småjob, en ansættelse med få ugentlige lønnede timer som suppleres med en offentlig ydelse – her tæller 3 måneders ansættelse som 1 “hoved” i forhold til det samlede antal ansatte.

 • For virksomheder med 50 ansatte og derover:
  Som ovenfor dog minimum 10 % af virksomhedens ansatte (målt på antal hoveder).


Hvis din virksomhed ikke kan opfylde kriterierne men f.eks. arbejder bevidst og med konkrete tiltag med fastholdelse af eksisterende medarbejdere eller på andre måder arbejder med social ansvarlighed, kan I søge “dispensation” ved henvendelse til Kristine Lawaetz Lyngbo på telefon 2490 8720 eller e-mail kly@udviklingassens.dk, så snakker vi om mulighederne.

Hvad er en social ansvarlig virksomhed?

Vores definition på en social ansvarlig virksomhed er en virksomhed, der tager et ekstra samfundsansvar ved at gøre særligt meget for at passe på sine nuværende og kommende medarbejdere.

Det handler f.eks. om at gøre plads til medarbejdere, der af den ene eller den anden grund ikke kan ansættes på helt ordinære vilkår.

Det er til gavn for både den enkelte medarbejder, for virksomheden og for vores samfund som helhed, at virksomheder (både private og offentlige) på denne måde giver flere mulighed for at være en del af arbejdsmarkedet.

Nysgerrig?

Vil du vide mere?

Kristine Lawaetz Lyngbo

Direktør
Kristine Lawaetz Lyngbo

Bliv medlem

Vælg hvor mange ansatte der er i din virksomhed:
Branche (Sæt gerne flere krydser):

Bliv medlem af Udvikling Assens og få et stærkt lokalt virksomhedsnetværk.