Person­datapolitik Udvikling Assens

Det er vigtigt for os i Udvikling Assens, at vi beskytter vores medlemmers og øvrige samarbejdspartneres person- og virksomhedsoplysninger bedst muligt og overholder de til enhver tid gældende regler dette. Det betyder, at du bl.a. har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Du har også ret til at modsætte dig eller begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Dataansvarlig
Udvikling Assens
CVR: 29993564
Tobaksgården 7
5610 Assens

Databehandlere

 • Erhvervshus Fyn foretager den tekniske drift af vores interne CRM-system (ESCRM).
 • PentaCon varetager og vedligeholder vores it-system.
 • Vi bruger Danrevi til bogholderi og revision.
 • Vi bruger Mailchimp til at udsende vores nyhedsbreve.
 • Vi er certificeret bruger af VækstHjulet (GrowthWheel)

 

Ovenstående virksomheder behandler data og personoplysninger, vi er dataansvarlige for. Vi har derfor indhentet databehandleraftaler med alle parter.

Som medlem af Udvikling Assens og/eller modtager af vores nyhedsbreve accepterer du, at vi lader dine data behandle af vores databehandlere. Du giver med dit medlemskab og/eller din tilmelding til vores nyhedsbrev accept af og fuldmagt til dette. Vores databehandlere har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes og mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Lov om behandling af personoplysninger.

Alle personoplysninger behandles og gemmes elektronisk. Vi opdaterer og ændrer personoplysninger løbende som et led i vores arbejde.

 

Indsamlede data – medlemmer af Udvikling Assens

Som medlem af Udvikling Assens indsamler og opbevarer vi følgende oplysninger om vores medlemsvirksomheder:

 • Virksomhedens navn
 • Virksomhedens CVR-nummer
 • Virksomhedens adresse
 • Postnummer og by
 • Kontaktpersonens navn og e-mail
 • Kontaktpersonens telefonnummer
 • Kontaktpersonens CPR-nummer, hvis virksomheden endnu ikke er registreret med CVR-nummer
 • Hvordan Udvikling Assens samarbejder med og/eller er i gang med at vejlede virksomheden
 • Noter i forbindelse med netværk, projekter og vejledningsforløb.

 

Disse data registreres i vores interne it-system, som kun Udvikling Assens’ medarbejdere har adgang til, og i vores CRM-system.

 

Indsamlede oplysninger – iværksættere

Som en del af vores tilbud om vejledning af iværksættere indhenter og opbevarer vi følgende oplysninger om nystartede virksomheder i Assens Kommune:

 • Virksomhedens navn
 • Virksomhedens CVR-nummer
 • Virksomhedens adresse
 • Postnummer og by
 • Kontaktpersonens navn og e-mail
 • Kontaktpersonens telefonnummer
 • Hvordan Udvikling Assens samarbejder med og/eller er i gang med at vejlede virksomheden
 • Noter i forbindelse med netværk, projekter og vejledningsforløb.

 

Disse data registreres i vores interne i vores it-system, som kun Udvikling Assens’ medarbejdere har adgang til, og i vores CRM-system.

 

Nyhedsbrev

Vi opbevarer navn og e-mail-adresse på modtagere af vores nyhedsbrev.
Du kan altid afmelde dig eller opdatere dine oplysninger. Dette sker ved at følge de links, som findes nederst i nyhedsbrevet.

 

Tilmelding til kurser, arrangementer og events

Ved tilmelding til Udvikling Assens’ kurser, arrangementer og events registrerer vi følgende oplysninger:

 • Virksomhedens navn og CVR-nummer
 • Navn på deltager(e)
 • E-mail på deltager(e)
 • Telefonnummer på deltager(e)

Oplysningerne bruges til udarbejdelse af deltagerlister, navneskilte, fakturalister samt registrering i vores CRM-system. Tilmeldingslisterne gemmes i vores it-system, som kun Udvikling Assens’ medarbejdere har adgang til.

 

Deling af data

Som udgangspunkt deler vi relevante virksomhedsoplysninger med kolleger inden for erhvervsfremmesystemet. Dette sker i vores fælles CRM-system (ESCRM). Vi deler dog aldrig fortrolige oplysninger uden foregående aftale. og vi udleverer aldrig oplysninger om virksomheder til andre virksomheder.

 

Brug af billeder og film

 

Vi bruger billeder og film, vi selv tager og modtager fra medlemsvirksomheder og andre samarbejdspartnere. Billeder og film bliver brugt i markedsføringssammenhæng bl.a. på vores hjemmeside, på de sociale medier og/eller på præsentationer i forbindelse med arrangementer og lignende. Vi bruger ligeledes billeder og film til at fremme turismen på Vestfyn via online/offline markedsføring.
Når vi bruger billeder og film, der er taget af andre end medarbejdere i Udvikling Assens, laver vi kontrakter, som sikrer brugsrettighederne mellem Udvikling Assens (herunder VisitAssens) og den pågældende fotograf.
Billeder og film kan blive brugt følgende steder:

 • www.udviklingassens.dk
 • www.visitassens.dk
 • Sociale medier (Facebook, Instagram m.m.)
 • PowerPoint-præsentationer
 • Tryksager produceret af Udvikling Assens
 • Pressemeddelelser og andet materiale til pressen
 • Digitale kampagner ved Destination Fyn
 • Combine – Oplevelsesbooking
 • SkyFish
 • Digitale Informationsskærme i Assens Kommune

 

Hvis du ikke ønsker at figurere på et eller flere af vores billeder, kan du til enhver tid henvende dig til en medarbejder hos Udvikling Assens med henblik på at få billedet fjernet.

 

 

Sletning af data

 

Du har til enhver tid ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af de oplysninger, vi har om dig og din virksomhed. Du har også ret til at modsætte dig eller begrænse behandlingen af dine personoplysninger.
Persondata, som ikke længere benyttes eller ikke længere er relevant for vores arbejde, bliver slettet efter seks måneder.
Afsendte og modtagne e-mails slettes dog efter 3 måneder, medmindre der er grund til at beholde dem på grund af igangværende samarbejdsprojekter eller lignende.

Dine rettigheder

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen, foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for markedsføring.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Vi forbeholder os ret til at ændre i disse retningslinjer for behandling af dine personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi besked i form af en synlig opdatering på vores website.

Kristine Lawaetz Lyngbo
Direktør
Udvikling Assens
25. marts 2021